3 thay đổi quan trọng đối với Hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp từ 15/07/2020

Vừa qua chính phủ đã ra Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung bổ sung cho Nghị định 28/2015/NĐ-CP; mà theo đó luật bảo hiểm xã hội và luật bảo hiểm thất nghiệm có nhiều thây đổi. Một trong những thay đổi mà nhiều người quan tâm nhất là Hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp. Vậy kể từ sau 15/07/2020, hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp sẽ có những điểm mới gì?
Bài viết này sẽ chỉ ra 3 thay đổi quan trọng mà người lao động cần lưu ý để tránh gặp phải những phiền toái không đáng có

1. Thêm 3 giấy tờ có thể thay thế trong hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 61/2020/NĐ-CP đã bổ sung thêm 03 loại giấy tờ có thể sử dụng trong hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp bên cạnh hợp đồng lao động hay quyết định thôi việc… Đó là:

–  Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động;

– Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã;

– Người lao động không có các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận và trả lời lại về nội dung trên trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của hợp đồng đó.

2. Bổ sung các thủ tục về nộp hồ sơ bảo thất nghiệp

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác nộp đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 

LÝ DO NÀO KHIẾN DOANH NGHIỆP CHƯA ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ?

3. Bổ sung về Giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp

Theo nghị định 61/2020/CĐ-CP: Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả. Nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định và không thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm về lý do không thể đến nhận thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động hết hạn nhận quyết định theo phiếu hẹn trả kết quả, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. 

Trên đây là 3 thay đổi quan trọng đối với Hồ sơ Bảo hiểm thất nghiệp theo nghị định 61/2020/NĐ-CP vừa được ban hành để sửa đổi và bổ sung cho Nghị định 28/2015/NĐ-CP. Các thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/07/2020 vì vậy người lao động cần lưu ý để tránh các phiền toái không đang có trong quá trình xét duyệt và giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *