Chính sách & điều khoản

Cảm ơn các bạn đã sử dụng website đào tạo SEO Manager. Đây là trang bạn sẽ tìm thấy các chính sách và điều khoản sử dụng khi bạn truy cập website. Khi bạn sử dụng website đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận những điều khoản này.

A. Chính sách bảo mật

  1. Chúng tôi biết thông tin cá nhân luôn là quan trọng, trao đổi qua internet thường sẽ không được bảo mật. Chúng tôi giữ bí mật các thông tin và dữ liệu của khách hàng trừ khi có sự đồng ý công bố từ phía khách hàng.
  2. Luôn tuân thủ và chấp hành các quy định pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền.
  3. Nhằm giúp khách hàng những người truy cập website tìm hiểu về SEO Marketing có những trải nghiệm và kiến thức tốt hơn, chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin như : địa chỉ email, thông tin họ tên, số điện thoại…
  4. Trong một vài trường hợp chúng tôi có thể thu thập IP, Cookie trình duyệt (Bạn đang thắc mắc về Cookie).

B. Điều khoản sử dụng

  1. Những hình ảnh, bài viết được đăng tải trên website thuộc bản quyền của chúng tôi. Trong một số trường hợp tham khảo nguồn chúng tôi sẽ để dạng (1), (2)… Về nơi mà chúng tôi lấy nguồn.
  2. Khi bạn muốn sử dụng bài viết, hình ảnh từ website xin vui lòng để nguồn (link) về đúng bài viết mà bạn tham khảo nhằm giúp người đọc trên website của bạn hiểu rõ hơn về bài viết.
  3. Trường hợp copy và không để nguồn chúng tôi sẽ report tới Google, chúng tôi sẽ đăng tải công bố trên website rằng bạn đã copy nguồn (điều này ảnh hưởng tới uy tín website bạn).

Chúng tôi có thể, tùy theo sự suy xét của mình, có thể thay đổi, thay thế, sửa mới, thêm vào và/hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các điều khoản này.