Tiêu thức “Ngày tháng năm” trên hóa đơn GTGT được ghi thế nào?

Việc quản lý tốt hóa đơn không chỉ thể hiện quy trình chặt chẽ của doanh nghiệp mà còn là cơ sở để kế toán kê khai các loại thuế, quyết toán, hạch toán, làm các loại báo cáo. Bên cạnh việc nắm rõ các quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử,… cách thức viết hóa đơn sao cho chính xác cũng rất quan trọng. Trong bài viết này, chi tiết về cách viết tiêu thức “Ngày tháng năm” trên hóa đơn GTGT sẽ được chia sẻ giúp kế toán có thêm kinh nghiệm khi xử lý hóa đơn.

1. Cách thức ghi tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Đối với mỗi loại hóa đơn GTGT với những lĩnh vực kinh doanh khác nhau thì thời điểm lập hóa đơn được ghi nhận khác nhau. Cụ thể:

a. Đối với hóa đơn GTGT bán hàng hóa

Ngày tháng năm lập hóa đơn là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

hóa đơn GTGT

b. Đối với hóa đơn GTGT cung ứng dịch vụ

Ngày tháng năm lập hóa đơn là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ mà không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ.

c. Đối với một số loại hóa đơn cụ thể:

– Ngày lập hóa đơn đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất là bảy (07) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình.

Căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua để xác định kỳ quy ước.

– Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt thì ngày lập hóa đơn sẽ là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành dù đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trong trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

– Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc theo như tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

– Đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

Đối với việc bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù thì ngày lập hóa đơn sẽ được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. 

TÌM HIỂU THỦ TỤC VÀ BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN 

PHẦN MỀM HTKK MỚI NHẤT 4.2.8 LÀ GÌ?

2. Tham khảo thêm cách viết tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Nếu thủ trưởng đơn vị không trực tiếp ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Hóa đơn GTGT là chứng từ thể hiện những thông tin liên quan cũng như xác định ngày, tháng, năm cung cấp hàng hóa, dịch vụ ghi lại lịch sử hoạt động kinh doanh. Do đó, kế toán cần hết sức lưu ý khi viết các tiêu thức trên hóa đơn để tránh xảy ra sai sót làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *